Orkney-English results

fleester1 noun slight shower
  • fleestery adjective showery  ☞ fleestery cloods light rain clouds
fleester2 verb peel • come off  ☞ “The paint’s aal fleesteran aff the door”